Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor gebruikers van ehbo-hedrin.nl

Velp, November 2019

Copyright 
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij de EHBO Vereniging Hedrin en rechthebbenden zoals vermeld bij de broninformatie. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de EHBO vereniging is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.

Aansprakelijkheid 
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan EHBO Hedrin niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De organisatie van de EHBO Hedrin aanvaard geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. EHBO Hedrin geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaard op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.