Aanvraag voor EHBO

Aanvraag voor EHBO

NB: 1 EHBO-post wordt door 2 EHBO’ers bezet.

Dit formulier dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van het evenement te worden verstuurd.

De kosten voor assistentie bestaan uit een Start tarief + een Uur tarief. We sturen u graag een offerte.

Bij niet tijdige afmelding, minimaal 48 uur voor aanvang van het evenement, zullen gemaakte kosten à 15 € in rekening worden gebracht. Na afloop van het evenement ontvangt u een nota. Deze kunt u voldoen door overschrijving van het bedrag op IBAN nummer NL 40 INGB 0002 871082 t.n.v. EHBO Vereniging HEDRIN.

Wij maken u er tenslotte op attent dat vervoer van patiënten naar arts of ziekenhuis door de organisatie van het evenement dient te worden verzorgd.

Met vriendelijke groet,

EHBO vereniging HEDRIN